Bromma Ålsten

Renoveringen av det äldre bostadshuset (gjordes inte av izahusoträdgård) följdes upp med ny färgsättning och en helt ny plan för trädgården. Några äldre träd och buskar sparades, ett gammalt karaktärskapande räcke i betong renoverades omsorgsfullt. Även entrétrappan renoverades och kläddes med ny sten.

 

Två nya altaner anlades: en för förmiddag och en för kväll. Nya stigar och trappor i sten har ritats och byggts för att underlätta kommunikationer inom tomten och med gatan. Framsidan och norrsidan av tomten har fått nya busk- och perennplanteringar. Planteringarna har fått olika karaktär: en för vårblomning, en för sommarblomning kombinerat med bärbuskar och äppelträd samt en tredje för sommar- och höstblomning ut mot poolen.

 

Trädgården är egentligen ganska liten och det var viktigt att hushålla med ytorna så att det blev tillräckligt mycket kvar för en lek-gräsmatta. Den nya poolen ritades med en bekväm plats för soldäck och i nära kontakt med ett poolhus som även innehåller ett förråd. Poolhusets stil anpassades till det befintliga bostadshuset. Poolen omgärdas av ett plank med klätterväxter på både insidan och utsidan.

Nya smidesstaket och räcken ingick också i projektet.

Uppdraget

helhetsplan för trädgården, förslag för renovering och omprojektering av befintlig entrétrappa och balustrad. Stenritning för stenarbeten. Förslag för planteringar. Projektering av altaner, poolhus, pooldäck och plank. Bygglovsritningar, byggritningar, detaljritningar. Ledning vid plantering och samordning.

Kategori

Hus, Trädgård