Norrtälje kyrkogård

En del av grönytorna på Norrtälje kyrkogård  skulle göras om  för att passa en askgravlund. Specifika behov följer den formen av begravning: den är gemmensam och parklik samtidigt som namnskiltar finns intill och en känsla av konkret gravplats för askan behålls.

 

Gestaltningen bygger på ett flertal gravkullar med prydnadsgräs och blommor på. De mindre kullarna innehåller inte askor utan finns för blomsterprakten medan askkullarna är större och täcks av prydnadsgräs. Intill står gravtavlor i trä , svartmålade.

 

I bakkant  leder en stenlagd gång som omgärdas av en rododendronplantering, ett band med lägre rododendron och ett band med högre. Alla kanter och belysning görs i cortenstål.

Uppdraget

Idéförslag i tre olika utföranden, detaljritningar för snickeri-, metal- och stenarbeten, belysningförslag, detaljritningar för busk-, träd- och perennplanteringar.