Hus och trädgård blir en helhet

 

Jag arbetar med mindre och medelstora projekt, om- och tillbyggnader av villor och anläggning av trädgårdar och innergårdar. Uppdragsgivare är privata kunder, trädgårdsanläggare och bostadsrättsföreningar. Jag har lång erfarenhet som husarkitekt och trädgårdsdesigner. Jag strävar efter att skapa en vacker och fungerande helhet av miljön inomhus och utomhus.

 

Projekten ser olika ut beroende på uppdragets storlek men ofta startar de med ett idékoncept som sedan utvecklas till ritningar för de olika etapperna i arbetet följt av en kostnadsanalys. Jag hjälper också till med att upphandla hantverkare, entreprenörer och växter. Vissa projekt driver jag från ax till limpa – då är jag projektledare, använder mig av etablerade och utprovade kontakter och ser till projektet från första skiss till slutplantering.

Hembesök med trädgårdsrådgivning

 

Vid ett hembesök gör jag en analys av platsens förhållanden och möjligheter, och en genomgång av kundens önskemål och behov. Ger råd på plats. Hembesöket tar två timmar och kostar 3.500:-.

Boka hembesök

Idéförslag

 

Idéförslaget baseras på hembesöket och består av en grundplan i skala 1:100 med disposition av ytor (nivåer, trappor, uteplatser, bodar, garage, spaljé, verandor, däck, plank, staket) och gruppering av växter. Jag mäter upp på plats, och samlar in allt material som behövs för projektet, exempelvis nybyggnadskarta och husritningar.

 

 

Detaljförslag, upphandling och projektledning

 

I ett detaljförslag ingår detalj- och byggritningar i skala 1:50, 1:20, mark- och växtritningar (latinska namn, antal växter) i skala 1:20, samt vid behov även underlag för marklov och bygglov.

 

Upphandling av entreprenörer, kostnadsanalys och plan för genomförande

 

Projektledning under anläggningstiden

Priser

 

  • Hembesök med rådgivning kostar 3.500:- och inkluderar en resa inom Storstockholm.
  • Skiss- och ritningsarbete, upphandling, kostnadsanalys och projektledning kostar 1.100:- per timme
  • Inköp, utsättning av växter och plantering kostar 650:- per timme
  • Restid över en timme debiteras med 500:- per timme och bil & bensinkostnad med 70:- milen

 

Alla priser är angivna inklusive moms.