Björkhagen

En BRF med gröna fingrar som är illa tvungen att arbeta med byggtekniska problem på huset i väntan på att äntligen kunna plantera.

 

Huset är från 40-talet och har rest sig i förhållande till omgivande marken med mellan 20-50cm.  Projektet är mycket omfattande inte bara av den anledningen utan på grund av ändrad användning av bottenvåningen som tidigare huserade en mindre fabrik. Det finns en lastkaj och asfalterad nedfart som ska tas bort och nyttjas för odling och umgänge.

 

I projektet ingår: nytt plank med grindar, en avgränsad arbetshörna, terrasserade planteringar, nytt platsbyggt cykelställ med tak, nya platsbyggda utemöbler, nya p-platser, ny surjordplantering, ny stenpartiträdgård, tre stycken nya uteplatser och en lekhörna med sandlåda. Belysning av den stora kastanjen ingår också i projektet.

 

Karaktären byts från halvoffentlig till privat och trädgårdsaktig.

Uppdraget

Inventering av trappor, murar och hushöjningen, samordning med geolog och konstruktör. Ritning av planer, sektioner, elevationer. Underlag för konstruktören och för stenbeställning. Ritning till platsbyggda möbler, planket med grind samt för cykelstället. Växtförslag för buskar, prydnadsgräs och perennplanteringar.

Kategori

Bostadsrättsförening, Pågående