Gnesta

Med hjärtat i Fjärran Östern

En stadsträdgård i miniformat, men med många intressanta trädgårdsrum. Med hjärtat i Fjärran Östern anläggs en helt ny trädgård. Speciell omsorg ges till detaljerna, såsom staket, grind, plank, båge, klätterställning, stenmurar, stengångar och framförallt ett japanskt stenparti med vatten. Den gröna inredningen utgörs av en avenbokshäck, blommande buskar, klätterväxter och flera hundra perenner.

Uppdraget

Ny helhetsplan, detaljritningar för stenarbeten, detaljritningar för grindar, staket, plank, pergola och spaljé. Ritningar till nya busk- och perennplanteringar. Budgetering, upphandling med anläggaren och respektive hantverkargrupper. Ledning och samordning vid anläggning.

Category

Trädgård