Djursholm

Fastigheten är helt nybildad och startar från en plan yta utan växtlighet.

 

Både huset och trädgården kommer att byggas upp samtidigt och ritades parallellt. Huset är ritat i neoklassicistisk stil som stämmer bra överens med Djursholms karaktär.

 

Två terrasser i grå kalksten binds samman med gångar också i kalksten men med grövre ytbehandling.  Den större av terrasser fungerar som förlängning av vardagsrummets, den mindre som en yta för sol och avkoppling.

 

Centralt, som samlande för hela trädgården, finns en större matta med timjan: skön att vila ögonen på, att lukta på och att gå på. En liten rektangulär damm finns i timjanmattans bakre kant. Där finns även en buskplantering med bollformade buskar. Ytan med ”bollbuskar” är upphöjd och ramas in med en fast sittbänk. I solterrassens bakstycke finns det en pergola som följer bodens långsida.

 

Stora terrassen vid vardagsrummet vetter mot en sammanhängande perenn-och lökrabatt för blomning på våren, sommaren och hösten. Det ska bli en praktrabatt med genomarbetat blomningssuccession. Den ska även ha vackra fröställningar på vintern.

 

Framsidan av huset påminner om klassiska villor med stenlagda gångar, gallergrindar och murar.

 

Projektet är ett första samarbete med min son Gustav Knochenhauer som är nybliven arkitekt. Det är han som ritade huset.

Uppdraget

Helhetsplan för trädgården, marklovsritning, stenritning för stenarbeten, förslag för planteringar, detaljritningar.

Kategori

Pågående, Trädgård