Fågelbro

En exceptionell tomt på Värmdö med historisk bebyggelse och egen vik fick en ny och sammanhållande plan som bygger på olika rum med stark karaktär: innergård med mönstret i kullersten, omgärdad uteplats av grå öländsk kalksten och betong, en upphöjd terrass i amerikansk ek.

Fastigheten fick flera varierande växtplanteringar: en stor holme med slånbär, enkla rosor, prydnadsgräs, ormbunkar och en blomsteräng som med sina enkla perenner imiterar en naturlig äng samt en sedumslänt med sedumväxter som övergår i ett naturligt stenparti. Eftersom tomten hade få höga och mellanhöga buskar planterades flera grupper med syren, vide, fläder, häggmispel, hägg och andra landskapsväxter som komponerades in i skogsbrynet.

Updraget

Ny helhetsplan, detaljritningar till stenläggningar och massiva trappor samt murar av typen kallmur. Ritningar till altan, uteplats och kryddlådor i betong. Perenn- och buskaplanteringar. Ledning och samordning vid anläggning

Category

Trädgård