Duvbo

Helhetstänk frigjorde potentialen

 

I uppdraget ingick förbättringar på fasader, ny färgsättning, markplanering för norrsidan som låg under gatunivån.

 

Det saknades p-plats på tomten och en avställningsplats för släp samt skärmtak för cyklar.

 

Nivåskillnaden mellan tomten och gatan löstes här med terrasser på tre nivåer och trappor. Stödmurar är av typ torrmur av granit.

Uppdraget

Helhetsplan för framsidan av trädgården, förslag för fasader och skärmtak, stenritning för murar, detaljritningar för staket, grindar, portar och skärmtak, förslag för planteringar samt utomhuselysning.

Kategori

Hus, Trädgård