Kungsängen

Mysig stuga fick en modern dimension med rymd och ljus

 

Huset har en längre historia men är dokumenterat först från 20-talet då man byggde på övervåningen. På 60-talet fick huset badrum och större kök. Husets plan var innan ombyggnaden mycket krånglig, bestod av flera små rum med var sitt fönster. Huset var i stort behov av renovering och modernisering.

 

Ambitionen var att behålla den diminutiva skalan som ger karaktär. Fasaden mot väster som från början var helt sluten skulle få en helglasad veranda som fungerar som matsal. Vardagsrummet med bibliotek blev placerad vid södra gaveln där två mindre rum gjordes om till ett.  Badrum, WC och tvättpelare fick plats i tillbyggnaden till öster. Köket blev ombyggt och fick ny inredning.

 

På övervåningen tog man bort några mellanväggar för att få större rymd och öppenhet.

 

Tomten var och är en mycket svår plats för en trädgård. En brand klippa skiljer den övre och den nedre delen av trädgården. Det finns flera fina tallar på tomten, dessutom en ask, en gråpäron, en apel och ett körsbärsträd. Träden var välmående men undervegetation bestod av snöbär och sly. Alla träd sparades och urformningen av trädgården anpassades till dem och till deras gruppering.

 

En terrängtrappa i trä och en klippanpassad stentrappa förbinder den övre och den nedre trädgården.  Båda fick varsin kompost- och arbetshörna för att göra skötseln möjlig.

 

Jordsvålen var från början mycket tunn, 15-20cm. Jorden kompletterades med rododendron- och rabattjord. Det anlades en hassellund som övergår i rododendron- och azaleaplantering. På bergsluttningen planterades det timjan som får berget och gräsmattan att mjukt övergå i varandra.

 

Framför huset anlades en cirkulär rosenträdgård och en perennrabatt. Till häckar och klippta former användes avenbok, idegran, måbär, buxbom och liguster.

Uppdraget

Helhetsplan för trädgården, detaljförslag för trappor, bryggor, staket samt bod. Växtinventering och växtförslag. Bygglovsritningar, byggritningar A, detaljritningar för bostadshuset. Projektledning och samordning.

Kategori

Hus, Trädgård