Ekerö

Det är ganska vanligt att ett nybyggt, nyckelklart hus får utjämnade schaktmassor som trädgård. Naturliga nivåskillnader är omgjorda till plana ytor och slänter. Här är hela grannskapet nytt och utan växtlighet. Vi startade arbetet med visioner och drömmar. En vintergrön trädgård fick bli husets framsida och ansikte utåt. Den har även en syrenberså och ett vårdträd. Framsidan ingick i den första anläggningsetappen och blev nästan klar 2017. Bakom huset finns: en rosenträdgård med kalksten, växthus, odlingar, pool, lekgräsmatta – alla de sammanlänkas av en böljande mjukt rundad altan. På nedre nivån finns en fruktträdgård. Det är ett stort projekt och arbetet är uppdelat i etapper.

Tags

Pågående

Uppdraget

idéförslag i två varianter, helhetsplan, ritningar till trä- och stenarbeten, detaljritningar för busk-, träd- och perennplanteringar.