Lidingö

Modernt hus i behov av en ny modern trädgård

Huset är dramatisk placerat högt uppe på en klippa, vilket också för med sig stora nivåskillnader på tomten. Det ger trädgården intressanta möjligheter och en hel del trappor att anlägga.

Trädgårdsprojektet omfattade: en ny infart, p-plats, entrétrappa, en terrass med tillhörande trappor, stigar, en stödmur och flera nya planteringar. Utmed ena sidan av tomten gjöts en stödmur i betong som skapade förutsättningar för en någorlunda plan yta avsedd för surjordväxter som magnolia, azaleor, rododendron, och lämpliga perenner.

Val av material till trappor, murar och terrassen gjordes med utgångspunkt i husets arkitektur och den synliga klippan: vit betong, smågatsten, sprängsten. Staket och räcken utformades och används som klätterställning för rosor och klematis. Centralt på tomten anlades ett stort stenparti.

Uppdraget

Trädgårdsplan för hela tomten. Ritningar till platsgjutna trappor, stödmurar och terrass. Ritningar till räcken och staket. Ritningar till gångbryggor. Växtritningar till ´Lunden´ och ´Stenpartiet´. Projektledning.

Kategori

Trädgård