Yxlan

Helhetsgrepp på fantastisk skärgårdsfastighet

Projektet tar ett helhetsgrepp på en fantastisk skärgårdsfastighet. De nya tillskotten arbetades in i den befintliga anläggningen. Flera nya “stenutsmyckningar” och växtplanteringar korresponderar med platsens egen karaktär. En kallmur, en stenklyfta, nyplanterad ljunghed, surjordmarktäckare som växer ihop med skogens egna undervegetation och rösen. Nya terrasser och uteplats har byggts i lärkträ.

Uppdraget

Trädgårdsplan för hela tomten, ritningar till alla stenarbeten (murar, golv, gångar). Ritningar för växtplanteringar. Ritningar till altan, trappor, platsbyggda möbler och räcken

Kategori

Trädgård